DRÖNARSERVICE FÖR

BESIKTNING AV TAK


Flygning med RTK-drönare är en pålitlig metod som ger möjlighet till högprecisionsmätning av takets yta och struktur.


Med hjälp av avancerad GPS-teknik uppnås en noggrann positionering och höjdavläsning. Med RTK-teknik kan man göra mätningar med subcentimeter precision, vilket är betydligt högre än vad som är möjligt med vanliga drönare.


Genom att använda en RTK-drönare kan man också skapa en högupplöst 3D-modell av taket som ger en detaljerad översikt över takets form och egenskaper. 


Denna teknik är särskilt användbar för komplexa tak som har olika nivåer, lutningar och geometrier. Mätningar och besiktningar med RTK-drönare är därför ett värdefullt verktyg för fastighetsägare, arkitekter och entreprenörer som vill ha en högprecision översikt över takets skick och egenskaper.

Mätning i punktmoln

En av de främsta fördelarna med 3D-skanning är att det möjliggör mätning av alla punkter i molnet.
Detta innebär att man kan mäta olika dimensioner såsom vinklar på högre nivåer eller längder som hela tak.
Med 3D-skanning kan man därmed uppnå en hög precision och detaljnivå i mätningar som tidigare var svåra eller omöjliga att utföra.


Modell av ett 3D-printat betonghus, 3D-skannat
Visualisering solpaneler

3D-visualisering

Med drönare kan vi snabbt skapa en 3D-modell av byggnadens tak och visulisera t.ex. placering av solpaneler.

Visualisering solpaneler

Mätning

Med en digital modell får man tillgång till mätning av hela byggnaden, inklusive ställen som annars är svåråtkomliga.