AREAMÄTNING & PLANRITNINGAR


Vi erbjuder 3D-skanning och areamätningar av byggnader.


De planritningar vi skapar har korrekta proportioner och mått. En av styrkorna i våra planritningar är att vi även tar hänsyn till höjdmått och nivåskillnader. 


Ni får förutom en planritning även ett mätintyg på bostadens area och en virtuell 3D-representation av det skannade objektet där ni själva kan navigera runt och även ta mått för eget bruk.


I den mån det är möjligt och önskas så skannar vi även utsidan på byggnaden vilket gör att man får tjocklek på ytterväggar, golv och tak.


Vi är utbildade i areamätning från SIS och tillämpar SIS standard SS 21054:2020.


3D-visualisering
Planritning
Planritning i DWG-format