NYHETER


2023-09-27 
"Jag blev såld på punktmoln!"

Vår samarbetspartner på YAJ Arkitekter blev så såld på punktmoln att hon skickade in en artikel till tidningen Arkitekten!

"För första gången jobbar jag nu med punktmoln som underlag i ett uppdrag - en folkskolebyggnad från 1880 som ska konverteras till bostad plus pool med poolhus. Underlagsritningar saknades. Med tanke på den alltid oproportionerligt stora tidsåtgången för manuell uppmätning, särskilt i min­dre projekt, och med tanke på att relationshandlingarna ändå aldrig blir tillräckligt väl överensstämmande med verkligheten, engagerades en mätkonsult för 3D-scanning av byggnad och omgivande landskap.


Vilken fröjd att först helt strulfritt länka in punktmol­net i Revit, där det fungerar som ett skalenligt, mätbart 3D-färgfoto, och sedan bara modellera av i plan och sek­tion!

Så skönt också att slippa bli avbruten i ritbordsarbetet för budgettärande utflykter för kompletterande mått och
foto­grafier på plats - all underlagsinfomation jag behöver finns i punktmolnet.
Och vilken trygghet att i ritandet ha full koll på allt befintligt, i varje liten del och med alla skev- och oregelbundenheter.


Dessutom en lättnad att dela ansvaret för fungerande lösningar med teknikkonsulterna, som själva kan måttkontrollera i punktmolnet i sina respektive, kritiska lägen, när A-modellen kompletteras med punktmoln som projekteringsunderlag.
I förlängningen en nöjdare byggare som, till arkitektens glädje, slipper improvisera på plats mellan ritat och byggt.


Vinsterna med punktmoln skulle jag sammanfatta så här:
1. Lättare att möta budget och tidplan med ett så hel­täckande underlag.
2. Ett bättre slutresultat, närmare arkitektens inten­tioner.
3. En behagligare vardag med mindre frustration och konflikter på grund av ätor för oförutsett jobb och glapp mel­lan ritbord och verklighet.


För min del första gång­en, men definitivt inte sista.
Punktmoln ska vi unna oss allihop!


/ Ylva Lindstedt,
arkitekt SAR/MSA